top of page

Jeg har mange års erfaring i at arbejde med unge mennesker og med forældre. Jeg har erfaring i at vejlede, samtale og rådgive unge samt forældre ift. små og store problemstillinger af dels meget lavpraktisk karakter og også af mere eksistentielle.

Uddannelses- og erhvervsbaggrund:

Pernille-Steenberg-225x300.png

 

Jeg har en 4- årig uddannelse som gestaltpsykoterapeut fra Københavns Gestaltinstitut fra 2019 og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg er i gang med nyopstartet praksis.

 

Jeg er også ansat som terapeut i TUBA siden august 2020. TUBA er en organisation med psykologer og psykoterapeuter, der yder individuel- og gruppeterapi til unge og voksne, der er vokset op i en familie med alkoholmisbrug. Her er jeg ansat som gruppeterapeut.

 

Jeg er ungevejleder i Køge Kommune, ansat siden 2006. Her har jeg individuelle samtaler med unge i alderen 16-30 år og også mange samtaler med forældre til unge. Jeg har også mange års erfaring med gruppeforløb for unge i samme aldersgruppe.

 

Herudover er jeg uddannet:

Vejleder i 2008

Cand.mag. i pædagogik og dansk fra RUC i 2006

Pædagog fra Frôbelseminariet i 1997

Efteruddannelser:
- EFT (emotionsfokuseret terapi) kursus med Inge Holm kursus i efteråret 2020 

bottom of page